ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

  • វិធីសម្អាតនិងថែរក្សាម៉ាស៊ីនបូមធូលី

    ក្នុងនាមជាឧបករណ៍សំអាតគ្រួសារសំខាន់ - ម៉ាស៊ីនបូមធូលីវាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ស្ទើរតែគ្រប់គ្រួសារគឺជាឧបករណ៍ចាំបាច់។ ម៉ាស៊ីនបូមធូលីងាយស្រួលប្រើណាស់ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនមិនចូលចិត្តសំអាតនិងថែទាំម៉ាស៊ីនបូមធូលីទេ។ តោះរៀនពីរបៀបសម្អាតនិងថែរក្សាវ៉ា ...
    អាន​បន្ថែម